Partners stora byggare

Här är våra Samarbetspartners som bygger större byggnader så som skolor, sjukhus och andra offentliga byggnader i första hand.

Partners Stora Byggare 1

Andersson Bygg i Luleå

Ett komplett byggföretag i Luleå och Boden.

Partners Stora Byggare 2

PEAB

Stor sämhällsbyggare med ett flertal affärsområden, börsnoterad

Partners Stora Byggare 3

Jek Gruppen i Norrbotten

Är ett väletablerat byggföretag från Boden, med inriktning på murning, plattsättning, grundgjutningar och större entreprenader.

Partners Stora Byggare 4

SA Englund AB

Företaget har en allbyggande kompetens, som kan delas in i 2 områden:

• Entreprenad

• Byggservice