15 / 100

Konstruktioner cellulosa

 

 Vi installerar Hunton Träfiber och Ekovilla som lösull i alla konstruktioner Golv, Väggar och Tak. 

Utveckling för ett friskt och hållbart samhälle

Snedtak / Ryggåstak

Öppet vindsbjälklag

Cellulosa vägg