0924-53 29 29 info@nmi-ab.se

Här har vi isolerat en maskinhall som Ängesbysågen har rest till kund.

Vi har fått tryckblåsa väggar på ca 190 mm samt blåsa kallvinden med 400 mm cellulosa