26 / 100

Cellulosa träfiber

 

 Vi installerar Hunton Träfiber som lösull i alla konstruktioner Golv, Väggar och Tak. 

Varför Träfiber?

Fördelarna med Nativo Träfiberisolering:

• Tillverkad av förnybart råmaterial
• Formstabil och sjunker inte ihop
• Lägre konvektion än andra typer av isolering
• Bra fukthanteringsegenskaper
• Stabil inomhustemperatur – svalt på sommaren, varmt på vintern
• Irriterar inte huden och andningsorganen och orsakar inte utslag
• Ljuddämpande
• Tekniskt godkännande från SINTEF Bygg

Vår gemensamma framtid

Visste du att Nativo  Träfiberisolering, precis som våra porösa skivor, tillverkas av träflis från norska skogar? Den lokala skogsindustrin levererar virke till sågverk, som i sin tur levererar träflis till våra fabriker. Våra produkter är sålunda producerade av en lokal och förnybar råvara. På detta sätt arbetar Hunton och skogsindustrin hand i hand för att bidra till klimatlösningen.

Trä är naturens eget råmaterial. Hunton producerar träfiber av träflis som kommer från marker med certifierat skogsbruk. I Norge drivs skogen enligt strikta regler. På så sätt fortsätter naturens kretslopp.

Den bästa delen av trädet blir till byggmaterial. Resten blir träflis. Detta är den minst värdefulla delen av trädet, men inte för oss. Restprodukterna från sågverket blir vår resurs när vi använder träflis i våra produkter. På detta sätt hjälper vi till att utnyttja hela trädstammen på ett naturligt och hållbart sätt.

Att använda råvaror från skogsmarken i vår produktion ger ett litet koldioxidavtryck. Dessutom lagrar våra produkter betydligt mer kol än mängden CO2 som släpps ut under produktionen. Sammantaget kommer detta att spara lagring snarare än utsläpp. Detta ger en positiv CO2-effekt och därigenom blir en aktiv användning av skogsresurser en del av klimatlösningen.

 

Cellulosa Träfiber Lösull 1
Förberedelse isolering

Klicka nedanför så hittar du konstuktionslösningar

Cellulosa Träfiber Lösull 2

Isolera Ryggåstak, snedtak diffusionsöppet

Ladda ner PDF

Cellulosa Träfiber Lösull 3

Isolera Vindsbjälklag Cellulosa

Ladda ner PDF

Cellulosa Träfiber Lösull 3

Isolera Vindsbjälklag Glasull

Ladda ner PDF eller se modellen. OBS fungerar bäst på dator

Cellulosa Träfiber Lösull 5

Isolera Vägg Cellulosa

Ladda ner

Cellulosa Träfiber Lösull 6

Isolera Vägg Glasull

Ladda ner

Cellulosa Träfiber Lösull 6