Värmemotstånd skikt

Här kan du se värmevärden för olika byggmaterial. Denna kalkyl baseras på U-Värdet för materialet. Tillsammans med skikten kan vi få fram totala värmevärdet för vald konstruktion. Ett högre värde är givetvis bättre. 🙂 Du kan ladda ner ditt eget Excel exemplar nere i högra hörnet, klicka på ikonen.Värmevärden ladda ner